Küçükbaş Hayvan Kredisi 2019
Koyun Kredisi ve Teşvikleri 2019

Senetle Hayvan Kredisi Verilir mi? Borç Koyun İnek Alımı

Resmi gazetede yayımlanan tebliğ doğrultusunda küçükbaş koyun yada keçi gibi hayvancılık yapacak olan çiftçilerimize faiz destelemesi sağlanmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 8 mart tarihinde yayımladığı tebliğe göre canlı küçükbaş hayvan alacaklar şartları ve gerekli evrakları tanzim etmeleri durumunda T.C. Ziraat bankasından nerede ise faizsiz hayvan kredisi olanaklarından istifade edebilecektir. Tarım Kredi kooperatifleri ile birlikte ortak yürütülen küçükbaş hayvan kredisi seferberliği ile çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları bir çok makine ve ekipman alımları da yine arzu etmeleri durumda Ziraat bankasına kredilendirme yapabileceklerdir. Tüm bu imkanlar dahilinde canlı alınacak olan hayvan dan istenilen şartlar ve sizlerden talep edilen gerekli evrakları maddeler halinde resmi gazeteye tekabül yayımladık. Ayrıca siz çiftçilerimiz için güncel ufak birde kredi faiz oranları tablosu oluşturduk.

Senetle Hayvan Kredisi Verilir mi? Borç Koyun İnek Alır mı?

Senet karşılığında devlet kurumlarından veya bankalardan hayvan kredisi çekmek mümkün değildir. Devlet kredi teamülleri gereğince sadece yasal yollarla kredi imkanı sağlamaktadır.

Not: Daha önceli yıllar da benim hatırladığım kadarı ile belirtilen sayıya ilaveten küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapacak olanların aldıkları hayvanların cinslerine de dikkat etmeleri gerekiyordu. Ancak  resmi gazete bu ” 28130 sayılı, 2.12.2011 tarihli ” resmi gazeteye uygun cinsler de olacak diye adlandırılmış. Sizler için bahsi geçen resmi gazeteyi bulup araştırdığım da ise hiç bir küçükbaş cinsin belirtilmediğini gördüm. Bana inanmayıp incelemek isteyenler http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111202-8.htm buradan ilgili resmi gazeteyi okuyabilirler. Bu da şu demek oluyor ki, küçükbaş sınıfında yer alan tüm koyun ve keçileri 2019 senesinde devletin faiz destekleri ile alabilirsiniz. ? Tabi aşağı da belirttiğim diğer bir kaç maddelik şarta uyması durumdan.

Madde-1- Alınacak olan küçükbaşların mutlak suret ile yurt içinde doğmuş olması gerekmektedir.
Madde-2- Koyun yada keçilerin HAYBİS adı verilen bakanlığın takip sisteminde yer alan ” Koyun Keçi Kayıt Sistemi ” içerisinde küpe numaralarının yer alması şarttır.
Madde-3- Son olarak ise düşük faizli olarak alınacak olan koyun yada keçinin en az 6 aylık en fazla 24 aylık olması gerekmektedir.
bu şartlar kapsamında küçükbaş yetiştiricilik yapacak olanlar için banka ihtiyaç duyduğu bazı yardımcı ekipmanlar ile ana makine ihtiyaçlarına da kredi imkanı sağlamaktadır. Bunlar;

Senetle Hayvan Kredisi Verilir mi? Borç Koyun İnek Alır mı?
Senetle Hayvan Kredisi Verilir mi? Borç Koyun İnek Alır mı?
 • Hayvanların barınak, ahır gibi kapalı alanlarının sıfırdan yapılması veya büyütülmesi için yapılan giderler.
 • Süt sağım işlerinden en çok ihtiyaç duyacağınız ” Sağım Makinesi ” ve sağdığımız sütleri uzun süre muhafaza edebileceğiniz ” Saklama Tankları ”
 • Güneş enerjisi ile kendi elektriklerini üretmek isteyen çiftçilerimize sağlanan düşük faizli krediler
 • Balya, Silaj, Çayır biçme türü makine alımları.
 • Yıllık olarak küçükbaşların ihtiyaçları olan yem örtüsünün yetiştirilmesi adına da kredi imkanları sağlanmaktadır.

Senetle Küçükbaş Hayvan Kredisi Veren Bankalar ve 2019 Şartları

Devletimiz çiftçilerimizi hayvansal yatırımlar alanında teşvikler sağlamak amacı ile kendi bünyesinde yer alan iki kurumu görevlendirmiştir. Bu kurumlar ise çiftçimizin daima yanında olan, deneyimli ekibi ile sürekli hizmet sağlayan T.C. Ziraat bankası ile Tarım Kredi Kooperatifidir. Tarımsal ve hayvansal alanda çiftçimizin ihtiyaç duyduğu kredi hatta özel ayrıcalıklı kredi kartı imkanı bile sunan T.C. Ziraat bankası, küçükbaş hayvancılık yapan yada sıfırdan yapmak isteyenlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi gazetedeki tebliği doğrultusunda nerede ise faizsiz hayvan kredisi imkanı sunmaktadır. Başvuru şartlarına uygun çiftçilerimizin tamamına devlet kaynağı gözetilmeksizin sağlanan bu olanaklar dan yararlanacak olan yatırımcılarımızın alacakları koyun yada keçilerin de istenilen bazı şartlara haiz olması gerekmektedir. Hem çiftçimizden hemde alınması düşünülen küçükbaş hayvanlar dan aranan özellikleri sizler için resmi gazete beyan edildiği şekilde aşağıda yerdik.

Küçükbaş Hayvan Kredisi Veren Bankalar

Öncelik ile siz küçükbaş hayvan kredisi alacak olan çiftçilerimize biraz bilgilendirme yapma gereği duydum. Değerli çiftçilerimiz, Türkiye’de şuan için bankaların nerede ise tamamı çiftçilerimizin istenilen şartları sağlaması durumda alacakları keçi ya da koyun için kredi imkanı sağladığını bilmenizi isterim. T.C. Ziraat bankası dahil olmak üzere bu olanağı sizlere sağlayan tüm bankalar tarafından çiftçimizden talep edilen şartlar nerede ise bire bir aynıdır. Ziraat bankasının farkı ise devletimizin çiftçimizin şartları sağlaması durumda alacakları krediye faiz destelemesi sağlaması ile nerede ise faizsiz bir şekilde kredi kullanmasına imkan sunmasıdır. Bu kapsamda devletimiz yayımladığı resmi gazetedeki bildirgesine göre küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği olarak iki başlık altında bazı şartları sizlerden sağlamanızı istemiştir. 2016/9665 sayılı bakanlar kanunu ile yürürlüğe giren kararda yer alan madde 9 ve 10 da ki şartlar aynen aşağıdaki gibidir. ( Maddelerde bazı kelimelerde daha iyi anlaşım için bazı düzenlemeler yapılmıştır. )

Faizsiz Hayvan Kredisi 2019 Destekleri

Çiftçi Kredileri Kapsamında Sunulan Diğer Destekler

Ziraat Bankası 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme talep etmeyerek tamamen çiftçinin kalkınmasını planlamaktadır. Bu krediyi kullananlar incelendiğinde genellikle traktör alımında ya da büyükbaş- küçükbaş hayvancılık alanında yatırım yaptığı görülmüştür. Bu sebeple Traktöre konulan ipoteğin bitimi ya da hayvancılık alanında yapılan harcamada teminatın sona ermesini beklemek daha uygundur. İki yıllık sürenin bitmesinden sonra beş yıllık ödeme planlanması ile krediler ödenmeye başlanacaktır. Ayrıca bu alanlarda kredi kullanmayı düşünüyorsanız aşağıda sizler için banka tarafında verilen diğer destekleri de sıralamış bulunmaktayız:

 • İyi tarım işletme ve yatırım kredisi
 • Ziraat Tarla satın alma kredisi
 • Harman zamanı destek
 • Çiftçiler için ihtiyaç kredisi
 • Genç Çiftçi projesinden yararlananlar için destek
 • Köye Dönüş Projesi kapsamında destek
 • Doğal ürünlerin üretimini yapan çiftçiler için kredi
 • Hayvancılık kredisi

İki Yıl Ödemesiz Kredi Hesaplamaları

Hesaplar kesin olmamakla birlikte sizler için bir kolaylık olması adına kabataslak tutarlar yazılmıştır. Aylık %0,41 oranındaki faiz oranları ile yapılan hesaplamalarda örneğin;

20 Bin TL kredi kullanmak isteyen biri

Aylık: 385,76 TL ile

Toplam: 23,145,95 TL ödeyecektir.

30 Bin TL kredi kullanımında;

Aylık: 578,65 TL

Toplam: 34,718 TL ödeyecektir.

100 Bin TL. kredi kullanımında ise;

Aylık: 1,928 TL ve

Toplam: 115,729 TL geri ödeme yapacaktır.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Başvuru Şartları

Resmi gazetede yayımlanan tebliğdeki MADDE-9 da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yer verilmiştir. Yayınlanan tebliğ de yetiştiricilik yapacak olan çiftçilerimizin alacakları hayvanlarda ki bazı özeliklerin altları çizilmiştir. Buna göre ise sıfırdan yani en baştan küçükbaş hayvan alacakların en az koyunculuk yapacaklar ise şayet 50 baş, keçi yetiştiriciliği yapacaklar ise de en az 25 baş alım yapmaları için müracaat etmeleri gerekmektedir.

Koyun Kredisi 2019 Teşvikleri

Değerli çiftçilerimiz küçükbaş besicilikte de geçen yıllardaki gibi alınması talep edilen hayvan cinsleri resmi gazetede belirtilmemiş. Bu ayrıntı resmi gazete madde 10 da şu şekil bildirilmiştir, ” Keçi ve Koyun Türü Hayvanların Tanımlamasına Uygun ” olacak diye. Sizler için yaptığımız araştırma neticesinde de ise belirtilen resmi gazetede ise aşağıdaki madde ki bildirime ulaştık.

h- Keçi ve koyun türü hayvanlar; Yapağı üretimi yada et veya süt üretimi için alınacak olan damızlık yada diğer amaçlı her yaştaki küçükbaşlar.

bu da demek oluyor ki bu kapsamda her tür ( Saanen, Ankara tiftik keçisi ) küçükbaş hayvan alabilirsiniz.

Burada belirtmemiz gereken ilk şey Tarım ve Kredi Kooperatiflerine üyeliğiniz varsa eğer işler daha hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bankaya Tarım ve Kredi Kooperatifliğinden aldığınız teminat ile başvurduğunuz takdirde banka tarafında kredi süreci daha akıcı bir şekilde işlemektedir. Ayrıca bankaya başvurmadan önce aşağıda belirtilen belgeleri hazırlamanız elbette sizin yararınıza olacaktır.

 • Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olamak ve kayıtlı olduğunu belgelendirmek,
 • Kimlik aslı ve fotokopisi
 • İkametgah belgesi ya da son dönemlere ilişkin güncel elektrik, su veya doğal gaz faturası
 • Teminata ilişkin gerekli evraklar (Tapu, Teminat Mektubu gibi)
 • Ayrıca Ziraat Bankası gerekli durumlarda bazı ekstra evraklar da isteyebilmektedir.

Küçükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi Başvuru Şartları

Resmi gazetede madde 10 da belirtilen küçükbaş olarak besicilik yapacak olan çiftçilerimiz için istenilen şartlar yine öncelik ile sayıya esastır. Bu esasa göre ise alınacak olan küçükbaş sayısının en az 50 baş olması şarttır. Bu şartı kabul edenler çiftçilerimizin ise diğer hayvanda aranan talepleri de yerine getirmesi gerekmektedir. Bu talepler ise;

Alınacak olan 50 baş hayvanın tamamı erkek olması ve yaşlarının da en az 3 aylık dan fazla olması gerekmektedir. Yine besicilik amacı ile alınacak olan küçükbaş hayvanların ta tamamının Türkiye sınırları içerisinde doğmuş olması gerekmektedir.Hayvanların tamamının HAYBİS ismi verilen bakanlık takip sisteminde küpe numaralarının mevcut olması ve bu sistemde en az 30 gün gözükmesi gerekmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir