Köy Tarlası Kiralama ve İcar Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Köye Ait Tarlaların Kiralanması Nasıl Yapılır?

Köy Tarlası Kiralama ve İcar Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Köylerde özel tarla ve arsalar ile köyün adına kayıtlı bulunan devlet arazileri kiralanabilmektedir. Köy tarlası kiralamanın 2 farklı çeşidi mevcuttur. Bunlardan bir tanesi dönüm başına para ödeyerek köy tarlasını kiralama usulü iken diğeri ise devlet arazisinin kiralanmasıdır. Bu içeriğimiz de tarım ile uğraşmak veya tarla eklemek isteyen çiftçilerimiz için düzenlenmiştir.

KÖY TARLASI NASIL KİRALANIR?

Köyde veya herhangi bir bölgede kullanılmayan bir arazinin kiralanması için, mülk sahibinin rızası bulunması ve kiralamak isteyen çiftçi ile arazi sahibi arasında hukuki bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Bu sözleşme yazılı olarak yapılabileceği gibi, sözlü olarak ta yapılabilmektedir. Arazi sahibi ile tarlayı kiralayacak vatandaş arasında aşağıdaki hususların net olarak konuşulması gerekir.

  1. Tarlanın hangi amaçla kullanacağı,
  2. Köy tarlası ekim amacıyla kullanılıyorsa hangi ürünlerin ekimi,
  3. Hangi ürünün yılda kaç kez ekileceği,
  4. Tarlanın kiralayan tarafından bir başkasına kiralanıp, kiralanmayacağı,
  5. Köy tarlasında hasat sonrasında başka bir ürün ekilip ekilmeyeceği,
  6. Sözleşmenin süresi,
  7. Tarlanın teslim alım şekli ve teslim edilme tarihinde hangi durumda teslim edileceği,
  8. Yıllık, aylık veya daha uzun süreli olarak kiralayanın, tarla sahibine kaç para ödeyeceği,
  9. Kiralanan tarlanın vaktinden önce teslim edilip edilemeyeceği ve böyle bir durumda kaç para ödeneceği öğrenilmelidir.

Yukarıda anlatılanlar özel mülklerde geçerli olup, özel bir mülkiyet arazi, tarla kiralanmak istiyorsa bu hususlar görüşülmelidir.

ÖZEL MÜLK TARLA İCAR SÖZLEŞMESİ

Her ne kadar iki kişi arasında yapılan arazi kiralama sözleşmesinde bu hususların belirtilmesi gerekse de, uygulamada köylerimizde bulunan boş araziler, sahipleri tarafından genelde o köyde tarım ile uğraşan çiftçilere icar adı verilen sözleşme ile kiralanmaktadır. Bu sözleşme genelde sözlü olarak yapılmakta olup, tarlayı ekecek olan çiftçi tarla sahibine ektiği ürün karşılığında ödeme yapmaktadır. Ödemeler genelde hasat döneminde yapılır. Örneğin 10 dönüm tarla kiralayan bir çiftçi, kiraladığı tarlasına buğday ektiğini varsayalım. Bu çiftçi dönüm başına 2 kile buğday gibi bir anlaşma yapmaktadır. Örneğin tarlasına mısır ekilen bir çiftçi, icar aldığı tarlaya dönümüne 1 kile buğday vererek icar parasını ödemiş olmaktadır.

Arazi kiralama sözleşme örneği
Tarla kiralama sözleşmesi

KÖYE AİT TARLALARIN KİRALANMASI

Köylerde Devleti temsil eden muhtar ve azalar, köy hakkında alınacak önemli kararlara imza atmaktadırlar. Bu kararlardan biri de, köye ait olan ve ekilip biçilerek elde edilen gelirin köy bütçesine aktarılmasını sağlayan köy tarlalarıdır. Tarlaların işlenmeye başlanmasından önce Muhtar ve Azalar tarafından köye ait tarlaların kiralanacağı köy halkına ilan edilir. Bu ilan belirli bir süre askı halinde asılı kalır. Ortalama 10-15 gün sonra köy tarlalarını kiralamak isteyen köy halkı ile muhtar ve azalar toplanır.

İCAR SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

Bu toplantı da, köy tarlalarını kiralamak isteyen çiftçiler ve üreticiler arasında açık arttırma usulüne göre ihale yapılır. Bu ihale de, örneğin kiralanacak 1.000 dekar arazi ve tarla için hasat döneminde ödenecek olan para miktarı konu olur. En yüksek parayı ve

arazi kiralama sözleşmeleri
Köy tarlası kiralama

ren çiftçi köy tarlalarını kiralar ve hasat sonunda anlaşmada yer alan tutarı köy sandığına öder. Bu ödemeler ve yapılan anlaşmalar muhtar ve çiftçi arasında tutanak ile imza altına alınmaktadır. Bu işlem de bir nevi özel mülk sahipleri arasında yapılan icar sözleşmesine benzerlik göstermektedir. Ancak kamuya ait mülkün kiralanması söz konusu olduğundan yapılan işlemlerin kayıt altına alınma zorunluluğu bulunmaktadır. İcar sözleşmesi örneği bağlantısından tarla kiralama sözleşme örneğini indirebilirsiniz.

DİĞER DEVLET ARAZİLERİNİN KİRALANMASI

Devlete ait olan arazilerin imar planına dahil edilmesi, köy halkına hibe edilmesi veya diğer işlemler yukarıda anlatılan köy arazilerinin kiralanması işlemlerinden farklıdır. Bu konuda Bakanlıklar, Valilik, Kaymakamlık veya diğer idari Mülkü amirliklerince yayınlanan mevzuatlara göre işlem yapılmaktadır.


3 yorum

  1. Kişiye ait tarlanın kira sözleşmesinde, muhtar ve aza imzası gerekmekte midir?

Average
5 Based On 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir