İletişim

Kredi veya borç para verilmez.

Maddi Yardım yapılmaz.