Hayvancılık için arazi kiralama sözleşmesi
Tarım Arazilerinin Kiralanması Nasıl Yapılır? 2019

Hayvancılık için Devletten Arazi Mera Kiralama (25 YIL OTLAK)

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen çiftçiler, Devletten kamu arazilerinin kiralanmasını talep edebilmektedirler. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, tavuk çiftliği ve diğer hayvancılık faaliyetleri için kamuya ait tarlalar ve araziler yapılacak sözleşme içeriğine göre kiralanabilmektedir. Ancak bunun bazı şartları ve prosedürleri bulunmaktadır. Gerekli evrakları ve prosedürleri yerine getirerek, hiç tarlası olmasa bile üretici, girişimci veya çiftçi tarımsal desteklerden de yararlanabilmektedir. Bu içeriğimizde;

Hayvancılık için Devletten Arazi Kiralama Nasıl Yapılır?

Türkiye’de bulunmakta olan Devlet arazilerinin büyük bölümü kamuya yararlı olmaları amacıyla tüzel kişilere veya özel kişilere kiralanabilir. Bu işlemleri Devletin Millî Emlak Genel Müdürlüğü Kira Dairesi Başkanlığı düzenlemekte, kiralamakta, takip ve kontrolünü sağlamaktadır. Özellikle tarımsal araziler, hayvancılık ve tarım için kiralanabilmektedir. Hayvancılık için Devlet arazilerinin kiralanması aşağıda ki mevzuatlar dahilinde düzenlenir.

 • Milli Emlak Genel Tebliğnamesi,
 • Borçlar Yasası,
 • Diğer mevzuat hükümleri,
 • Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği,
 • Devlet İhale Yasası

Kamu Arazisi Kiralama Başvurusu Nereye Yapılır?

Hayvancılık İçin Devletten Arazi Kiralama başvurusu Dilekçe ile Defterdarlıklara / Milli Emlak Müdürlüğüne veya Mal Müdürlüklerine yapılabilmektedir. Başvuru yapılacak yer, kiralanmak istenen kamu arazisinin bulunduğu yerde ki müdürlüğe yapılması esastır.

kamu arazilerinin tarım ve hayvancılık için kiralanması

Hayvancılık Amacıyla Kamu Arazileri 25 Yıllığına Kiralanabilir!

Tarım ve Orman Bakanlığınca Mera Yönetmeliğinde bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre kışlaklar, yaylaklar ve meraların nasıl kiralanacağı düzenlendi. Kamu arazilerinin hayvancılık için kiralanmasını da kapsayan yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131129-6.htm sayfasından ulaşabilirsiniz. Kısaca anlatmak gerekirse araziler şu şekilde kiralanmaktadır.

Geçmişten bu güne kadar yaylak, kışlak veya mera olarak kullanılması için belediyelere ve köylere tahsis edilen araziler, devletin yapacağı bir etüt sonucunda, tarım arazisi olarak kullanılabilecek kamu arazileri, ihtiyaç fazlası olarak belirlenmeleri durumunda, 

 1. İlk önce köy veya Belediye başkanlıklarına,
 2. Bahse konu köy veya Belediye sınırlarına ikamet eden ve hayvancılık yapmak isteyen çiftçilere,
 3. Aynı yerde ikamet eden tarımsal faaliyetini sürdüren firmalara,
 4. Hayvancılık yapan veya hayvan işletmesi kurmak isteyenlere,

25 yıla kadar ihale yapılarak kiralanabilir. Bu kiralama durumu her 5 senede bir kural komisyon tarafından incelenir. Bu inceleme de, belediye ve köy sınırları içerisinde ki hayvan varlığında ki gelişme dikkat alınır.

Devletten ve özel kişilerden orman arazisi ve köy tarlası kiralama ve icar sözleşmesi sistemine buradan ulaşabilirsiniz.

Ancak kiralama köy ve belediyelerin hayvan varlığındaki değişim dikkate alınarak her beş yılda bir, Komisyon tarafından yeniden değerlendirilir. Tarım ve Orman Bakanlığınca esaslar ve usuller belirlenmektedir.

Hayvancılık için kiralanacak arazilerin kira süreleri sözleşme ile yapılır ve sözleşme imzalandığında kiralama başlamaktadır.

Devlet arazisi kiralanırken, eğer arazi de çit, bina, duvar veya benzeri bir yapı bulunmakta ise, bu durum tutanak altına alınır ve kiralayan vatandaşa teslimi yapılır.

Hayvancılık arazisini kiralayan vatandaş komisyonlar tarafından kabul edilmiş olan ıslah projesine uymak zorundadırlar. Eğer kiracı bu projeye uymaz ise yasa maddelerine göre haklarında uygulamaya gidilebilir.

Hazine Arazisi Kiralama Bedeli;

Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira
yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir. Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Kira ücreti dönem başında peşin olarak alınmaktadır. ıslah projelerinin kira ücretleri ise masrafların çıkarıldıktan sonra kalan bedel tahsil edilir ve ortaya çıkan mera geliri genel bütçeye kayıt yapılır. Eğer masraf kirayı geçerse ödenen masraflar kiradan mahsup edilerek masraf bitene kadar kira alınmaz.

Eğer hayvancılık için devlet arazisini kiralayan çiftçi kira bedelini ödemezse veya sözleşmeye uymazsa, sözleşme fesh edilir. Eğer kiralayan vatandaş araziye veya içinde kilere zarar vermiş ise, parası kiracıdan alınır. Sözleşme fesh edildiğinde en fazla 15 gün içinde tahliyesi sağlanır.

Hayvancılık ve Tarım Arazilerinin Kiralanması

Köyde veya Belediye sınırları içinde ki kamu arazisini kiralayan ve hayvan otlatma hakkına sahip olan çiftçiler bu haklarını başka bir aileye veya firmalara devredemezler. Kamu arazisini devretme hakkı sadece Komisyona aittir.

Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık için Devlet arazilerine, ahır, dam, ağıl yapılabilir, Yemlerin koyulması için depolar, yem hazırlama bölümleri gübre çukurları su deposu ve hayvanlara bakmak için tutulan sürü yöneticisinin kalması için ev yapılabilir. Ancak bu arazilerde endüstriyel ve entegre tesisler yapılamaz.

kamusal arazilerin kiralanması usulü

Hayvancılık için kiralanan kamu arazilerinin yolu, taban suyu oranı, konumu, bütünlüğü, bitki örtüsü ve diğer hususlar belirlenerek yapılacak tesislerin yerleri belirlenmektedir.

Hayvancılık için kiralanan devlet arazilerine kurulacak tesislerin projeleri uzmanlar tarafından hazırlanır ve Komisyona onaylatılır.  Kira bitiminde, araziyi kiralayan vatandaş, bina yaptığı araziyi teslim aldığı haline mera durumuna getireceği konusunda teminat yatırır veya banka teminat mektubu verir. Bu hususta da ayrıca bir sözleşme imzalanır. Kiralanan araziye su getirilmesi, tesislerin kurulması için gerekli izinleri çiftçi kendisi almak zorundadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Projeleri

 • Devlet arazisi kiralayarak hayvancılığa başlayan çiftçiler, tarımsal desteklerden yararlanabilir.
 • Tarım arazisini kiralayan çiftçi ÇKS ve TÜRKVET sistemi gibi kayıtları yaptırmak zorundadır.
 • İster küçükbaş ister büyükbaş hayvancılık isterse tavuk çiftliği kuran vatandaş, arazisinde yaptığı her türlü faaliyeti yönetmelik ve kanuna uygun olarak icra etmek zorundadır.

Hayvancılık ve Tarım için Devlet arazilerinin kiralanması hakkında ki tüm usul ve esasları belirten Mera Yönetmeliğini baştan sona okumanızı tavsiye ederim.


13 yorum

 1. ZONGULDAK DEVREK KÖYÜNDE GABAGÖZ DIYE BILINEN ORMAN VASFİ TAŞİYAN ORMAN ARAZISINİ HAYVANCILIK İÇİN KİRALMAK İSTİYORUM YARDIMÇI OLUR MUSUNUZ

 2. Hazine arazisi kiralamamlazım 10 yıllıgına sera yapcam neyapabilirim

 3. ALLAHIN verdiği otu niye kiralıyonuz bu kiralanan ota kaç kez gübre attınız hayvanlar olmasa ormanlarda olmaz bunun için keçi yasaklanıp serbestlendi..

 4. kerim göğebakan

  ben küçükbaş hayvancılık yapmak istiyorum ama arazi yok bize uygun kayseri tomarza yaylalarını kiralamak istiyorum bana yardımcı olabilir misiniz acill

 5. Meralar ağaçlandırma için verilirmi ( ceviz) gibi

 6. hayvanın zaten varmış düve alımındaki hibeyi ne yapacan

 7. Düve alımındaki hibe desteğinden faydalanmak istiyorum otlak arazim yok ahırım yok 20 baş büyük hayvanın var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir